Bakgrund

Bakgrund

Barnpornografi är dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Dokumentationen skildrar allt från grova våldtäkter på mycket små barn till poseringsbilder med mer eller mindre påklädda tonåringar. Sedan Internets tillkomst har tillgängligheten till övergreppsmaterialet ökat väsentligt liksom omfattningen av problemet.

På Internet finns allt från kommersiella barnpornografiska hemsidor till slutna grupper som byter material. Grunden för denna verksamhet är att barn utsätts för sexuella övergrepp och grova kränkningar.

Barnsexhandel, d.v.s. handel med barn för sexuella ändamål, är en global företeelse där den organiserade brottsligheten tjänar pengar på att agera mellanhand.

Dokumenterade sexuella övergreppsbilder på barn är ett problem som behöver motarbetas av fler aktörer och på flera nivåer. Finansiella aktörer kan motverka barnpornografi genom att förhindra och försvåra betalningar i de finansiella systemen.

Barnpornografilagen (brottsbalken 16 kap § 10 a) kriminaliserar all befattning med dokumenterade sexuella övergrepp på barn, såsom att producera, överlåta eller tillgängliggöra materialet, förmedla kontakter mellan köpare och säljare m.m. Den 1 juli 2010 kriminaliserades även systematiskt ”tittande”. Lagen i fulltext

För mer information om problematiken:

Polisen | Interpol | Europol | ECPAT Sverige| ECPAT International | Circamp | Unicef | National Center for Missing and Exploited Children

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer