Lagens definition av barnpornografibrott

Lagens definition av barnpornografibrott

Polisen är ytterst ansvarig för bekämpning av barnpornografibrott. Polisen anser att varje barnpornografisk bild eller film är ett dokumenterat övergrepp mot ett barn och ska behandlas som ett brottsdokument. Kriterierna är att bilden är pornografisk och visar ett barn. Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år.

Lagens kriterier för vad som anses vara barnpornografibrott

  • Skildra barn i pornografisk bild.
  • Sprida, överlåta, upplåta, förevisa eller på annat sätt göra en pornografisk bild av barn tillgänglig för någon annan.
  • Förvärva eller bjuda ut en pornografisk bild av barn.
  • Förmedla kontakter mellan köpare och säljare av pornografiska bilder av barn eller vidta någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder.
  • Inneha en pornografisk bild av barn eller betrakta en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer