Skapandet av en svensk finanskoalition

Skapandet av en svensk finanskoalition

Initiativet till Finanskoalitionen togs 2008 då ECPAT Sverige och Skandiabanken bjöd in samtliga svenska banker till att delta i en svensk finansiell koalition mot barnpornografi. Inspiration hämtades bland annat från den redan etablerade amerikanska Finanskoalitionen. Dåvarande Finansmarknadsminister Mats Odell, justitieminister Beatrice Ask och Drottning Silvia gav tidigt sitt stöd till initiativet.

Redan 2007 initierade ECPAT Sverige arbetet med att skapa en svensk finanskoalition i dialog med Skandiabanken, Rikskriminalpolisen, Finansinspektionen, Bankföreningen, Pro Card och Setterwalls Advokatbyrå. I ett nära samarbete mellan Rikskriminalpolisen och Skandiabanken utarbetades 2008 en metod som försvårar och förhindrar transaktioner som avser betalningar för övergreppsbilder på barn. Denna metod har blivit en viktig utgångspunkt i Finanskoalitionens arbete.

I början av 2009 beslöt Bankföreningens styrelse att verka för att föreningens medlemmar skulle ansluta sig till Finanskoalitionen. De fyra svenska storbankerna anslöt sig under 2009 till Finanskoalitionen och ytterligare banker följde därefter. Bankföreningen har en viktig roll i att samordna detta arbete.

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer