Hur kan du påverka?

Hur kan du påverka?

​​​​Finansiell aktör

Finansbranschen är en nyckelaktör för att hitta lösningar på den problematik som berör transaktioner och är därmed en viktig part för att effektivt förhindra betalningar till dem som säljer övergreppsbilder på barn. För att lyckas förhindra denna handel är det viktigt att finansbranschen samarbetar både inom branschen och med andra aktörer. Medlemmar i Finanskoalitionen bidrar genom att:

  • Aktivt ta ställning mot barnsexhandel och öka kunskapen i organisationen om denna problematik
  • Samarbeta med polisen enligt den metod för brottsförebyggande arbete som koalitionen använder sig av.
  • Vilja att bidra med resurser och kompetens både för att hitta nya metoder och implementera befintliga metoder för att stoppa betalningar för barnpornografi.

Privatperson

Som privatperson kan du bidra genom att välja en bank som aktivt tar ställning mot barnsexhandel och motverkar att de finansiella systemen utnyttjas för denna typ av brottsliga transaktioner. Lista på vilka banker som ingår i Finanskoalitionen finner du under rubriken Aktörer.

 

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Så arbetar vi

​Finanskoalitionen har ett brottsförebyggande samarbete med den svenska polisen för att förhindra möjligheten att det finansiella systemet missbrukas för all handel med barn i sexuella syften.

Läs mer