Internationellt arbete

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt med att förhindra och försvåra handeln med övergreppsbilder på barn. Erfarenhetsutbyte på ett internationellt plan har varit viktigt vid bildandet av den svenska finansiella koalitionen. Nedan finns länkar till ett antal internationella aktörer som motarbetar barnpornografi och även länkar till koalitioner som liknar den svenska Finanskoalitionen.

US Financial Coalition Against Child Pornography

I USA finns koalitionen The Financial Coalition Against Child Pornography, där bland annat ledande banker, kreditkortsföretag, tredjepartsföretag inom betalningstjänster och Internetleverantörer är medlemmar. Den amerikanska finanskoalitionen initierades 2006 och drivs av den amerikanska ideella organisationen International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC). Målsättningen är att eliminera all barnpornografi på Internet.
För mer information: www.icmec.org/

Asian-Pacific Financial Coalition Against Child Pornography

På initiativ av International Center for Missing & Exploited Children (ICMEC) bildades 2009 en regional finanskoalition med säte i Singapore.
För mer information: www.icmec.org/

European Financial Coalition Against Child Pornography

Inom Europa finns The European Financial Coalition. Denna koalition samlar ett flertal nyckelaktörer i syfte att förhindra att de finansiella systemen används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Koalitionen finansieras av EU-kommissionen och har publicerat flera rapporter.
För mer information: www.europeanfinancialcoalition.eu

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer

Så arbetar vi

​Finanskoalitionen har ett brottsförebyggande samarbete med den svenska polisen för att förhindra möjligheten att det finansiella systemet missbrukas för all handel med barn i sexuella syften.

Läs mer