Kontakt

Kontakt

ECPAT Sverige

Tfn: 08 - 59 89 20 00

info@ecpat.se

www.ecpat.se

Svenska Bankföreningen

Agneta Brandimarti, bankjurist, 08-453 44 47, agneta.brandimarti@swedishbankers.se

Lena Barkman, informationschef,  08- 453 44 48, lena.barkman@swedishbankers.se

 

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer