Frågor och svar

Varför starta en finansiell koalition?

Handel med sexuella övergreppsbilder på barn genererar stora intäkter och bedrivs liksom andra illegala verksamheter i syfte att tjäna så mycket pengar som möjligt. En stor del av handeln sker på Internet där köpare och säljare använder olika betalningskanaler för att överföra pengar mellan varandra.

Finansbranschen är en nyckelaktör för att hitta lösningar som rör transaktioner i de finansiella systemen och är därmed en viktig part i det brottsförebyggande arbetet att stoppa handeln med sexuella övergreppsbilder på barn.

Hur stoppas transaktioner?

Den metod som Finanskoalitionen använder fokuserar på att hitta försäljningsstället för att stänga säljarens möjlighet att genomföra pengatransaktioner. En fördel med att förhindra försäljningsstället att genomföra transaktioner är att det blir ett brottsförebyggande arbete som inte kränker individens integritet. Genom att Finanskoalitionens medlemmar förhindrar möjligheten att använda de finansiella systemen för denna typ av brottslighet, bidrar det till ökade kostnader, vilket driver upp omkostnaderna och gör handeln mindre lönsam.

Hur går samarbetet till?

Polisen är ytterst ansvarig för bekämpning av barnpornografibrott. Finansbranschen är emellertid en nyckelaktör för att hitta lösningar som rör transaktioner i de finansiella systemen och är därmed en viktig part i arbetet med att förhindra dylika betalningar.

Deltagare i finanskoalitionen samarbetar dels med polisen i syfte att förhindra och försvåra betalningar, dels med ECPAT Sverige i syfte att öka kunskapen om problematiken.

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer