Länkar

Länkar

Polisen www.polisen.se

ECPAT Sverige www.ecpat.se

Svenska Bankföreningen www.swedishbankers.se

Europeiska koalitionen www.europeanfinancialcoalition.eu

Amerikanska koalitionen www.icmec.org

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer