Nyheter & Press
juni 2013

Finanskoalitionen i Almedalen 2013

Tid: torsdagen den 4 juli, klockan 13.00-14.30
Plats: Teaterskeppet, fartyg i Visby hamn

Arbetet i den finansiella koalitionen mot barnpornografi har lett till att antalet kommersiella internetsidor med övergreppsmaterial på barn har minskat betydligt. Men brottsligheten hittar nya vägar inget tyder dock på att övergreppen och tillgången till övergreppsmaterial minskar i omfattning.
Vilka insatser kan och måste samhällets aktörer göra för att förhindra att svenska köpare av barnpornografi bidrar till nya övergrepp?

Det är en av frågorna som besvaras på Finanskoalitionens seminarium av bland andra:
Mats Odell, ordförande i Finanskoalitionens styrgrupp
Anna Hedh, europaparlamentariker (s)
Lotta Persson, kanslichef, ECPAT Sverige
Per-Åke Wecksell, kriminalinspektör, Rikskriminalpolisen
Viveka Hirdman Ryrberg, informationdirektör, SEB
Magnus Lagercrantz, affärsutvecklingschef bank, CGI

Kontakt:
Sarah Lundgren, sekreterare, Finanskoalitionen, 072-5402436, sarah.lundgren@riksdagen.se
Lena Barkman, kommunikationschef, Bankföreningen, 070-2582210, lena.barkman@swedishbankers.se