Nyheter & Press
juni 2016

Finanskoalitionen mot barnsexhandel i Almedalen 2016

När: Torsdag den 7 juli, klockan 10.30 – 12.00, sedan mingel med kaffe och smörgås.

Var: Best Western Strand Hotel, Mellangatan 54, Bryggarsalen, Visby

BARNSEXHANDEL PÅ NÄTET – HUR SKA NÄRINGSLIV, MYNDIGHETER OCH CIVILSAMHÄLLET SAMVERKA MOT BROTTSLIGHETEN?

Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett framgångsrikt samarbete där näringsliv, ideella sektorn och polisen arbetar aktivt för att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av dokumenterade sexuella övergrepp av barn. Denna handel tilltar i takt med ökad global internetanvändning och gynnas av den snabba teknikutvecklingen och nya betalsätt. Såväl siffror från Brottsförebyggande rådet och ECPAT Hotline visar på fler anmälningar av internetrelaterade sexualbrott mot barn. Hur möter vi de nya utmaningarna? Vad kan politiken, näringslivet och frivilligorganisationer göra för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn? Vi måste bli fler som sprider opinion i frågan och som tillsammans arbetar för att stoppa barnsexhandeln.


MEDVERKANDE:

Kommersiell sexuell exploatering av barn – fler tips än någonsin till ECPATs Hotline, Anders L. Pettersson, generalsekreterare, ECPAT Sverige

Ett fall från verkligheten - Cathrine Hagström Hägg, Gruppchef, Polisens Nationella Operativa avdelning Nationellt IT-Brottscentrum , Sexuella övergrepp mot barn

Illegal handel på nätet, så kan vi stoppa betalflödet , examensarbete av Caroline Berggren och Jesper Asplund, Linköpings Tekniska Högskola

Paneldiskussion: Vad har företagen för ansvar?

Cathrine Hagström-Hägg, gruppchef, Polisens Nationella Operativa Avdelning

Anders L. Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef, Handelsbanken

Stefan Nyrinder, VD Ikano Bank

Magnus Lagercrantz, vice-president bank och finans på CGI Sverige

Moderator: Tove Kjellander, grundare av Vinkelrätt – barnperspektiv

Inbjudan i pdf