Nyheter & Press
juni 2017

Finanskoalitionen mot barnsexhandel i Almedalen 2017

Finanskoalitionen mot barnsexhandel anordnar tillsammans med ECPAT Sverige seminariet:

Hur kan vi använda artificiell Intelligens (AI) för att stoppa den globala barnsexhandeln?

Finansiella aktörer har under flera år arbetat med att förhindra att traditionella betaltjänster används för köp och försäljning av övergreppsbilder på barn. Arbetet har lett till att antalet kommersiella internetsidor med övergreppsmaterial på barn har minskat betydligt. Samtidigt tar brottsligheten andra vägar genom de nya betaltjänster som utvecklas men den snabba teknikutvecklingen ger oss stora möjligheter att komma åt sådan brottslighet. Under våren har Hampus Adamsson, student vid Uppsala universitet, undersökt hur Machine Learning kan hjälpa till att spåra förövare som handlar med övergreppsmaterial på barn. Ny teknik i kombination med samarbete kan hjälpa oss att få ett bättre samhälle. 

Hampus Adamsson, student Uppsala Universitet har skrivit sitt examensarbete om de tekniska förutsättningarna för att förhindra brottslighet i samband med finansiella transaktioner.

Moderator: Kent Persson, ordförande ECPAT Sverige

När: Måndagen 3 juli kl 14.45– 15:30

Var: Bryggarsalen, Strand hotell i Visby

Välkommen!

ECPAT Sverige kommer på måndagen den 3 juli att leda ytterligare två seminarier, som från olika vinklar belyser arbetet mot sexuell exploatering av barn på nätet. Se hela programmet