Nyheter & Press
oktober 2015

Första pris för kampen mot barnsexhandel

Den svenska Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett nätverk av banker, betalningsförmedlare, den ideella organisationen ECPAT samt polisen. Bankerna har sedan 2008 arbetat med att förhindra att traditionella betaltjänster används för köp och försäljning av övergreppsbilder på barn. Arbetet har lett till att antalet kommersiella internetsidor med övergreppsmaterial på barn har minskat betydligt.

– Samtidigt tar brottsligheten andra vägar genom de nya betaltjänster som utvecklas, vilket innebär fortsatta stora utmaningar för koalitionen, sade Finanskoalitionens ordförande Mats Odell.

Juryns motivering:

"ECPAT Sverige och Svenska Bankföreningen får pris för sitt arbete i "finanskoalitionen mot barnsexhandel" där de i samverkan med bland annat polisen och näringslivet förebygger handel med övergreppsbilder på barn genom att försvåra betalningar i de finansiella systemen. "Finanskoalitionen mot barnsexhandel" har identifierat den del i brottskedjan som just de kan påverka och genom samarbetet möjliggjort tillvägagångssätt för att förebygga denna typ av grova brott. Initiativet har sin styrka i samarbetet, som också ger en grund för framtida gemensamma insatser i takt med brottslighetens utveckling. Juryn vill särskilt framhålla värdet av aktörernas ansvarstagande i det brottsförebyggande arbetet samt den konkreta och framåtsyftande ansatsen."

Läs BRÅ:s pressmeddelande