Nyheter & Press
november 2010

Framgångsrikt samarbete mellan banker och polis i kampen mot barnpornografi

Pressmeddelande Bankföreningen:
De svenska bankernas och polisens samarbete med att förhindra köp över internet av barnpornografiska bilder har, tillsammans med andra globala aktörer, gett effekt. De kommersiella internetsajter som säljer övergreppsbilder på barn har minskat betydligt i antal och polisen bedömer att denna marknad har blivit mindre intressant för kriminella aktörer.