Nyheter & Press
november 2014

Nytt namn: Finanskoalitionen mot barnsexhandel

På medlemsmötet den 20 november 2014 beslutades att Finanskoalitionen mot barnpornografi ändrar namn till Finanskoalitionen mot barnsexhandel.

Anledningen till namnbytet är bland annat att:

- Brottsligheten ser annorlunda ut – inte längre kommersiella webbsidor med övergreppsdokumentation

När Finanskoalitionen initierades 2007 förekom stora mängder webbsidor på internet som mot betalning vanligtvis via traditionella betalkort enkom sålde dokumenterade sexuella övergrepp på barn. För att försvåra handeln påbörjades ett samarbete med finansbranschen för att se till att de finansiella systemen inte skulle kunna missbrukas i detta avseende. I dag ser brottsligheten annorlunda ut. Webbsidor som endast säljer dokumenterade sexuella övergreppsbilder på barn är ovanliga - åtminstone inom den delen av internet som är öppen. Europeiska finanskoalitionen uppskattar att 7,5 procent av tillgängligt material idag är kommersiellt. Vi ser idag alltfler exempel på annan kommersiell sexuell exploatering av barn som exempelvis livestreaming, som betraktas som en global växande trend. Med livestreaming avses skräddarsydda sexuella övergrepp i realtid, där förövaren via internet från en kontinent till en annan, eller här i Sverige, ger instruktioner om hur övergrepp ska begås på offren.

- Finanskoalitionens medlemmar verkar redan idag mot barnsexhandel

Begreppet barnsexhandel inkluderar tre tematiska områden: handel med barn i sexuella syften (trafficking), sexuell exploatering av barn i samband med resande (barnsexturism) och dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi). I grund och botten är brottsligheten densamma, det vill säga sexuella övergrepp på barn mot någon form av ersättning. I praktiken verkar Finanskoalitionens medlemmar redan idag mot barnsexhandel. I medlemskriterierna ingår att anta en policy mot barnsexhandel och ett tydligt ställningstagande mot brottsligheten såväl internt som externt.