Nyheter & Press
maj 2014

Riksdagsseminarium den 8 maj: Hur möter vi nästa generations utmaningar i kampen mot barnsexhandeln?

Finanskoalitionen mot barnpornografi är ett unikt samarbete mellan näringslivet, ideella sektorn och polisen, som syftar till att försvåra och förhindra handeln av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Denna handel tilltar i takt med ökad global internetanvändning och gynnas av den snabba teknikutvecklingen och nya betalsätt. Vilka är de nya utmaningarna och hur möter vi dem? Vad kan politiken, näringslivet och frivilligorganisationer göra för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn? Det är några av frågorna som diskuteras på ett seminarium i riksdagen på torsdag den 8 maj.

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn är ett växande globalt problem och inbegriper såväl svenska profitörer, förövare och offer. Idag sker en stor del av barnsexhandeln på nätet. Där finns handelsplatserna för dem som köper, säljer eller byter övergreppsdokumentation, köper livestreamade övergrepp, eller vill beställa svenska eller utländska barn. Nya tjänster och produkter för betalningar riskerar att missbrukas av de kriminella aktörerna. Därför behövs flera åtgärder vidtas – inte minst från politiskt håll.

Den 8 maj arrangeras ett seminarium i riksdagen där Finanskoalitionen mot barnpornografi, Rikskriminalpolisen med flera belyser de nya utmaningarna i kampen mot barnsexhandeln. Vad kan politiken, näringslivet och frivilligorganisationer bidra med för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn?

Journalister är välkomna att delta i anslutning till seminariet, Förstakammarsalen, Riksdagen, Riksgatan 1. Anmälan sker till andia.ghafouri@riksdagen.se

FAKTA
Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott där varje enskild bild och film representerar ett övergrepp och en kränkning av ett barn. Så många som 81 procent av barnen, som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp, var mellan 0 och 10 år (IWF, Operational Trends, 2013).

För ytterligare information:
Mats Odell, ordförande i Styrgruppen. Kontaktas genom Andia Ghafouri 070-360 5305
Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, 0723-89 56 41
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 070-258 22 10