Nyheter & Press
november 2012

SBAB ny medlem i Finanskoalitionen

Medlemskap i koalitionen innebär ett aktivt ställningstagande där man ökar kunskapen om problematiken i syfte att kunna bidra till det förebyggande arbetet inom koalitionen. Man tar såväl internt som externt tydligt avstånd från problematiken samt implementerar bland annat riktlinjer mot barnsexhandel.

– Ett medlemskap i Finanskoalitionen ger oss möjligheten att, tillsammans med andra aktörer i finansbranschen, aktivt bidra till att eliminera möjligheten att sprida och ta betalt för barn-pornografi på nätet. Det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att stoppa övergrepp på barn, säger Carl-Viggo Östlund, vd på SBAB Bank.

Arbetet med att skapa en finanskoalition i syfte att förhindra att det finansiella systemet an-vänds för handel med sexuella övergreppsbilder på barn påbörjades 2007. Sedan dess har 21 företag anslutit sig.

Enligt polisen har samarbetet i Finanskoalitionen varit framgångsrikt och visat på konkreta effekter. Det är numera sällsynt att kortbetalning erbjuds vid köp av övergreppsbilder på barn och de kommersiella internetsajterna har minskat betydligt i antal. Polisen bedömer att denna marknad har blivit mindre intressant för kriminella aktörer. Samtidigt pågår en utveckling av nya betaltjänster som koalitionen följer noga.

Ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, carl-viggo.ostlund@sbab.se, 08-614 43 01
Didrik von Seth, tf generalsekreterare i ECPAT Sverige, 08-611 99 34
Thomas Andersson, presschef ECPAT Sverige, 0733-42 77 66
Lena Barkman, informationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10