Om oss

Om oss

Handel med sexuella övergrepp på barn genererar stora intäkter och bedrivs liksom andra illegala verksamheter med syfte att tjäna så mycket pengar som möjligt. En stor del av handeln sker på Internet där köpare och säljare använder olika betalningskanaler för att överföra pengar mellan varandra.

Den svenska Finansiella koalitionen mot barnsexhandel (Finanskoalitionen) verkar för att försvåra och förhindra denna handel. Finanskoalitionen utgår från det övergripande brottsförebyggande målet att stoppa övergrepp mot barn. Bland annat använder medlemmarna en metod som fokuserar på att hitta försäljningsstället för att stänga säljarens möjlighet att ta emot betalningar. En fördel med denna metod är att det blir ett brottsförebyggande arbete som inte kränker individens integritet.

Polisen är ytterst ansvarig för bekämpning av barnsexbrott. Finansbranschen är emellertid en nyckelaktör för att hitta lösningar för att stoppa transaktioner. I syfte att förhindra denna handel genom de finansiella systemen har ett unikt samarbete utarbetats mellan myndigheter, den privata och den ideella sektorn.

Genom att Finanskoalitionens medlemmar försvårar möjligheten att använda de finansiella systemen för denna typ av brottslighet, bidrar det till ökade kostnader för försäljning. Detta driver i sin tur upp omkostnaderna och gör handeln mindre lönsam och mindre tillgänglig. Långsiktigt innebär detta också att drivkraften att producera nytt material minskar, vilket i sin tur borde minska antalet övergrepp på barn.

Att samverka inom Finanskoalitionen är även ett sätt för branschen att visa ställningstagande mot denna typ av kriminell verksamhet samt skapa medvetenhet i frågan hos branschen som helhet.

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer