Medlemskap

Medlemskap

Finanskoalitionens medlemmar är banker, andra finansiella företag, Bankföreningen, ECPAT Sverige och andra relevanta aktörer. Även icke finansiella företag kan bli medlemmar om det finns särskilda skäl för detta, exempelvis aktörer som erbjuder betalningsförmedling. Det är styrelsen som beviljar medlemskap i Finanskoalitionen.

Att vara medlem i Finanskoalitionen innebär:

  • Ett ställningstagande – att såväl internt som externt tydligt ta avstånd från problematiken, genom information till anställda och kunder samt implementering av riktlinjer mot barnsexhandel.
  • Att förhindra betalningar för övergreppsmaterial genom det finansiella systemet i samarbete med polisen.
  • Att öka kunskapen om problematiken i syfte att proaktivt kunna bidra i det förebyggande arbetet.
  • Att delta i avstämningsmöten och arbetsgrupper för att bidra i det förebyggande arbetet.

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer