Styrelsen

Styrelsen

Det strategiska arbetet leds av Styrelsen.

Styrelsen träffas regelbundet – minst fyra gånger om året -  för att driva Finanskoalitionens arbete framåt och koordinera det nationella arbetet med det arbete som drivs internationellt.

Styrelsen består av:

Vacant
Ordförande

Kristina Sandberg
Tillförordnad generalsekreterare, ECPAT Sverige

Sara Berg
Chief Legal Officer, Trustly

Ila Bergström
Head of Banking, CGI

Katarina Berner Frösdal
Ordförande Handelsbankens hållbarhetsråd

Agneta Brandimarti
Bankjurist, Svenska Bankföreningen

Magdalena Kettis
Head Thematic Engagement, Group Sustainable Finance, Nordea

NOA (Nationella operativa avdelningen), Finansinspektionen, Finansdepartementet och Justitiedepartementet bjuds  in till samtliga möten och deltar även i arbetsgrupper

Finanskoalitionens stadgar 

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer