Vad gör vi?

Vad gör vi?

Genom Finanskoalitionen tar medlemmarna ett tydligt ställningstagande mot alla former av sexuell exploatering av barn. En viktig del i arbetet består av att försvåra och förhindra köp av sexuella övergrepp på barn. Ett exempel är livestreaming, som betraktas som en global växande trend. Med livestreaming avses skräddarsydda sexuella övergrepp i realtid, där förövaren via internet från en kontinent till en annan, eller här i Sverige, ger instruktioner om hur övergrepp ska begås på offren.

Finanskoalitionens medlemmar samarbetar med Rikskriminalpolisen och ECPAT med syftet att stoppa handeln där transaktioner sker genom de finansiella systemen.

Finanskoalitionen arbetar med att förhindra och försvåra transaktioner som avser denna typ av betalningar.

Medlemskap i koalitionen innebär ett aktivt ställningstagande där man ökar kunskapen om problematiken i syfte att kunna bidra till det förebyggande arbetet inom koalitionen. Man tar såväl internt som externt tydligt avstånd från problematiken, och informerar anställda och kunder om detta samt implementerar riktlinjer mot barnsexhandel i företaget.

Medlemskapet innebär också att förhindra betalningar för övergreppsmaterial genom de finansiella systemen i samarbete med polisen, och att delta i avstämningsmöten och arbetsgrupper i koalitionen för att utveckla nya lösningar som förhindrar denna typ av brottlighet.

Internationellt arbete

Flera organisationer i världen arbetar aktivt för att motarbeta och försvåra för handeln med barnpornografi. Håll dig uppdaterad om vad som händer ute i världen.

Läs mer

Stöd vårt arbete

Arbetet med att förhindra att handel med barn i sexuella syften pågår intensivt, dygnet runt, året om.

Läs mer